Sist ® Technology Yazılım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Hakkında

1 2011 yılında tescillenen Sist Technology markası ile bir şahıs şirketi olarak Türkiye'nin incisi güzel şehir İzmir'de kurulan şirket, 16 Mart 2021 yılında SİSTTECHNOLOGY YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş. olarak Dünya'nın en güzel şehri olan Antalya'da yoluna devam etmektedir. Akıllı sistemler, otomasyon sistemleri, yazılım, hosting hizmetleri ana alanlarında faaliyet gösteren Sist Technology kurumsal yapısı, güvenilirliği, vizyon ve misyonu ile hızla büyümeye devam edecektir. Genç ve yeni mezun mühendislerin istihdamına da önem veren şirket, 2023 yılına kadar 10 yeni mezun mühendis, 2030 yılına kadar ise 50 yeni mezun mühendis istihdam etmeyi planlamaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 12-04-2021 tarihinde verdiği izinle "Ticari Amaçlı Hizmet Veren Yer Sağlayıcı" yetki ve belgesine sahiptir.

SİSTTECHNOLOGY YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş. uluslararası firma kredi derecelendirme ve raporlama kuruluşu olan Dun & Bradstreet'in 533154942 nolu kayıtlı kuruluşudur.

Sist Technology markası, Türk Patent Enstitüsü 2021 074010 tescil numarası ile SİSTTECHNOLOGY YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından tescillenmiştir.FİRMA BİLGİLERİ

TİCARİ ÜNVAN : SİSTTECHNOLOGY YAZILIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS NO : 0771061418500001
TİCARET SİCİL NO : Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
114660
VERGİ DAİRESİ : ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO : 7710614185
FİRMA TELEFONU : +90 242 606 06 10
FİRMA E-POSTA : iletisim@sisttechnology.com.tr
FİRMA ADRESİ : GÜZELOBA MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO: 56 İÇ KAPI NO: 102 MURATPAŞA/ANTALYAİŞTİGAL KONUSU

Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)NACE

62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)ŞİRKET TİCARET SİCİL FAALİYETLERİ

- YAZILIM
Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak.
-Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak.
-Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak.
-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi.
-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
-Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak.
-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

- TARIM
-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.
-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.
-Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.
-Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
-Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
-Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
-Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Tarımda sulama ile ilgili her türlü sulama malzemelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Sulama ile ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak ve projeleri yerinde uygular veya uygulata bilir.
-Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

C - REKLAMCILIK
Şirket, ilan ve reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabela, pano, açık hava reklamcılığı ile eşantiyon, hediyelik eşya ve plaket gibi çeşitli malzemeler üzerine şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logolar hazırlayabilir ve ticari yatırımları yapabilir. Üretilen bütün filim, kalıp, logo ve benzeri eserleri alabilir, satabilir ve telif haklarını alıp satabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan bütün mamul, yarı mamul ve hammaddeleri alıp satabilir.
Şirket, ticari ve gayri ticari ilan ile reklamları alabilir, bu ilan ve reklamları kendisine ait veya başka kişi ve kuruluşlara ait ilan ve reklam araçlarında yayınlattırabilir veya yayınlayabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanlarını, filmlerini, teyp ile video kasetlerini hazırlayabilir. Hazırlanan bu dokümanlar ile başka kişi ve kurumlarca hazırlanmış dokümanların, filmlerin, teyp ile video kasetlerinin ticaretini yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için telif hakları dahilinde başkalarına ait dokümanların yayımı, basımı ve ilanı için gerekli ticari faaliyetlerde bulunabilir.
Şirket, ticari ve gayri ticari kısa veya uzun metrajlı filimler, oyunlar, tiyatro, temsil, dizi ve haberler ile tanıtım filmleri hazırlayabilir. Oyunlar, tiyatro ve temsilleri filim çekimi veya sahne gösterimi biçiminde hazırlayabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için sosyal faaliyetler çerçevesinde ticari işlemleri yapabilir, yerli ve yabancı personel çalıştırabilir, ürettiği bütün filim, oyun, temsil, tiyatro ve gösterimlerin telif haklarını alabilir, satabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için telif hakları dahilinde başkalarına ait dokümanların yayımı, basımı ve ilanı için gerekli ticari faaliyetlerde bulunabilir. Bu konu ile ilgili yayımları İnternet, radyo, TV ve benzeri medya araçlarını kullanarak ortaya çıkarabilir.
Şirket, gazete, kitap, dergi, mecmua, matbu belgeler ile Basın Yayın Kanunu ile ilgili bütün neşriyatın tamamının veya bir kısmının basımını, bastırılmasını, montajını yapabilir veya yaptırabilir. Basılı bu mevkutelerin dağıtım ve ticaretinin tamamını veya bir kısmını yapabilir veya yaptırabilir. Matbaacılık faaliyetine giren bütün işleri yapabilir. Basın Yayın Kanunu kapsamında başkalarına ait olan telif haklarını alabilir, satabilir veya kiralayabilir. Bu konu ile ilgili bütün ticari ve sosyal faaliyetleri yapabilir ve yaptırabilir.
İlgili yayımları internet, radyo, tv ve benzeri medya araçlarını kullanarak ortaya çıkarabilir.
Haber ajanslığı, yayıncılık, matbaacılık, grafik tasarım, renk ayırımı, promosyon, ketring, ilan, reklam, tanıtım, iletişim ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
Tüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranmak ve bu anlamda Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından hazırlanan Reklamda Uluslararası Ahlak Yasası ilkelerine uymak, Türkçe ve her türlü yabancı dilde; kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak; gazete, dergi, broşür, ansiklopedi türünde yayınlar hazırlamak, bu yayın organlarına ilan ve reklam bulmak, alınan reklamlar ile ilgili tasarım yapmak, negatif ve pozitif filmler çekmek, hazırlanan yayın organlarının dağıtımını yapmak ve yaptırmak, Şirket, Basın İlan Kurumu’ndan izin alarak, tüm gazete ve dergilere özel ve resmi radyo ve televizyon kuruluşlarına ilan ve reklam verebilir, yayınlatabilir.

- İNŞAAT
-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.

- TURİZM
Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.
-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.
-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.
-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.
- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.
-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava,deniz,kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.
-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.
-Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak.
-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak.
-Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

Faaliyet Merkezleri

  • Merkez Ofis ( Antalya, Muratpaşa )
  • Toplantı Ofisi ( Antalya, Muratpaşa )
Önemli Bilgiler
Yönetici Mesajı

“Bir ülkenin geleceğini, sürekli yeni fikirler üreten geç mühendisler inşa edeceklerdir. Genç mühendislere destek olmak demek, ülke geleceğine sahip çıkmak demektir.”

Marka Patent
ATSO Üye Sicil

LoadingRetrieving latest tweet...

Başa Dön

Bizi Twitter, Facebook ve LinkedIn üzerinden de takip edebilir, tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
2011 © Sist ® Technology. Tüm hakları saklıdır. Marka hakları Türk Patent Enstitüsü tarafından korunmaktadır.